Przejdź do treści

O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Celami stowarzyszenia są m.in. prowadzenie oddziaływań w kierunku wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza poprzez stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą. Prowadzenie działalności wychowawczej, opiekuńczej, usamodzielniającej, edukacyjnej, kulturalnej, sportowej a także ochrony zdrowia. Dbanie o tradycję oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych, kształtujących postawę szacunku do historii i tradycji.

Stowarzyszenie Dwa Przymierza jest organizatorem corocznych eventów, w których uczestniczy w każdym roku ok. 2 tys. ludzi, głównie młodych. Są to – „Uwielbienie w centrum miasta Kielce” oraz „Spotkanie młodych w Wiślicy”. Budżety tych przedsięwzięć przekraczają 150 tys. złotych. Dodatkowo, od 4 lat współorganizujemy w Kielcach widowisko charytatywne „Betlejem w Kielcach”, w którym biorą udział artyści polscy i zagraniczni.

Członkowie stowarzyszenia na stałe współpracują z zespołem To ON, który gra i śpiewa m.in. autorskie utwory. Członkowie stowarzyszenie maja doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych. Do tej pory współpracowali z wieloma artystami, m.in. Kieleckim Teatrem Tańca, TAU, Zespołem TGD, ojcem Tomaszem Nowakiem – dominikaninem, Kamilem Milczarkiem, Andrzejem Lampertem, Andrzejem Krylikiem, Michałem Koterskim, Arką Noego, Mieczysławem Szcześniakiem, Zespołem niemaGOtu , Andrzejem Sową i innymi. W 2019 roku zorganizowaliśmy spotkanie z Michałem Koterskim, który na przykładzie swojego życia pokazywał jak można poradzić sobie z depresją i nałogami.

W 2020 kontynuując temat uzależnieniem i walki z nimi został przez Stowarzyszenie zrealizowany projekt „Wybierz Zdrowie”. W ramach zadań zaplanowaliśmy cykl spotkań gościa specjalnego z kielecką młodzieżą. Gościem tym był pan Andrzej Sowa, który przez wiele lat był w depresji, co spowodowało jego uwikłanie w nałogi. Przeszedł trudną drogę walki i wyjścia z uzależnień. Spotkania odbyły się na 3 płaszczyznach: warsztatowo – eventowej, spotkań w szkole, i nagrania materiału dla pedagogów i wychowawców.

Mimo, że formalnie Stowarzyszenie istnieje od 2018 r. to jego członkowie od 2013 r. działają w grupie nieformalnej, angażując ponad 40 wolontariuszy ( w tym w większości studentów i uczniów szkół średnich) do organizacji ww. wydarzeń. Dodatkowo, od początku ogłoszenia stanu epidemii członkowie Stowarzyszenia wolontaryjnie tworzą codzienny program on-line na fanpage Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Kieleckiej na Facebooku, który ma każdorazowo 4 tys. widzów. Stowarzyszenie współpracuje ściśle z mediami elektronicznymi – radiem i telewizją.

Podczas corocznych koncertów Uwielbieniowych, Stowarzyszenie stara się zaangażować jak najszerszą grupę artystów promując kulturę. Poza muzykami zapraszamy do promowania różnych form artystycznych grafików(każdy koncert oprawiony jest w grafikę komputerową), malarzy(rysowanie na piasku, tworzenie obrazów do utworów muzycznych), tancerzy (układy taneczne). Staramy się również pokazywać artystów z różnych dziedzin z naszego regionu.