Przejdź do treści

Strategia rozwoju

Stowarzyszenie DWA PRZYMIERZA jest organizacją zrzeszającą osoby, które pomagają dzieciom, młodzieży oraz rodzinom potrzebującym pomocy, wsparcia i opieki. Członkami Stowarzyszenia jest 14 osób, aktywnych zawodowo w różnych specjalizacjach i dziedzinach życia.  Działalność rozpoczęliśmy w końcówce 2018 roku i rozwijamy się do dnia dzisiejszego.

Stowarzyszenie Dwa Przymierza zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych oraz charytatywnych, promujących wartości chrześcijańskie, kulturę i sztukę oraz budujących relacje międzyludzkie. Cyklicznie są przez nas organizowane  wydarzenia koncertowo – eventowe  na wysokim poziomie merytorycznym, technicznym i artystycznym. Uczestniczy w nich co roku ok 2000 osób. Są nimi „Uwielbienie w centrum miasta Kielce” oraz „Spotkanie młodych
w Wiślicy”. Dodatkowo, w latach 2018 – 2020 współorganizowaliśmy w Kielcach widowisko charytatywne „Betlejem w Kielcach”, w którym brali  udział artyści polscy i zagraniczni.

Członkowie stowarzyszenia na stałe współpracują z zespołem To ON, który współtworzy wydarzenia artystyczne pod względem muzycznym i akustycznym. Współpracujemy również z wieloma artystami, m.in. Zespołem Tanecznym „Kryształki”, Kieleckim Teatrem Tańca, TAU, ojcem Tomaszem Nowakiem – dominikaninem, Kamilem Milczarkiem, Andrzejem Lampertem, Mietkiem Szcześniakiem, Zespołem niemaGOtu , Michałem Koterskim, Andrzejem Sową, Arkadio, Darkiem Malejonkiem – MALEO, Anną Madej, Pawłem Chustakiem, Danielem Wojdą, Gabi Gąsior, Michaelem Jones.

Podczas corocznych wydarzeń plenerowych, Stowarzyszenie stara się zaangażować jak najszerszą grupę artystów promując kulturę i sztukę. Poza muzykami zapraszamy do promowania różnych form artystycznych, m.in: grafików (każdy koncert oprawiony jest w grafikę komputerową), malarzy (rysowanie na piasku, tworzenie obrazów do utworów muzycznych), tancerzy (układy taneczne) i inne. Staramy się również pokazywać artystów z różnych dziedzin i miejsc naszego regionu.

Prezes stowarzyszenia jest również Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Kieleckiej – wspieramy i kształcimy liderów grup, by potrafili pracować z młodymi ludźmi, poprzez organizację warsztatów i animację spotkań z ciekawymi ludźmi. Spotkania tego rodzaju są przykładem do odkrywania swojego życia oraz pomagają odkrywać młodym drogi życia. Popularyzujemy  wiedzę, organizujemy spotkania i szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i wychowania dzieci i młodzieży oraz umiejętności wychowawczych rodziców, opiekunów i wychowawców. W 2019 Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie z Michałem Koterskim, który w trakcie konferencji i dialogu z ludźmi z naszego regionu, na przykładzie swojego życia pokazywał jak można poradzić sobie z depresją i nałogami. W 2020 kontynuując temat profilaktyki uzależnień został przez Stowarzyszenie zrealizowany projekt pn.: „Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego” pn. „WYBIERZ ZDROWIE”. W ramach zadań zaplanowaliśmy cykl spotkań z Andrzejem Sową, który przez wiele lat był w depresji, co spowodowało jego uwikłanie w nałogi. Przeprowadzono wtedy warsztaty w szkole, oraz zrealizowano nagranie materiału dla pedagogów i wychowawców. Celem projektu było przeprowadzenie działań profilaktycznych, zapobiegających występowaniu wśród świętokrzyskiej młodzieży jednej z chorób cywilizacyjnych – depresji, która dotykając jednego z członków rodziny wpływa na cały system rodzinny. Nagrano warsztaty profilaktyczne w formie filmu – prowadził je Andrzej Sowa. Materiał opracowano i szczegółowo omówiono z psychoterapeutą Patrycją Osman. Został on przesłany do 10 kieleckich szkół jako film edukacyjny na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

W kolejnych latach Stowarzyszenie zrealizowało  4 projekty warsztatowo –edukacyjne w ramach działalności wychowawczej, usamodzielniającej i edukacyjnej: NIE BÓJ SIĘ ODKRYWAĆ SIEBIE (czas realizacji 4.05.2022 – 30.11.2022). Podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego i finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym  „Wiem więcej, wzrastam piękniej” (czas realizacji 15.06.2022 – 30.11.2022). Podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego i finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym „#znajdźMOC”  w ramach konkursu pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2023 roku (22.05.2023 – 30.06.2023) „Diecezjalne Spotkanie Młodych w Wiślicy – WARSZTATY” w ramach konkursu: Prawda Dobro Piękno – łączy nas kultura III edycja ogłoszonym przez: Stowarzyszenie Muza Dei.

Stowarzyszenie Dwa Przymierza nadal chce działać na rzecz wspierania społeczności lokalnej: dzieci, młodzieży, rodzin i propagowania wartości chrześcijańskich, profilaktyki, wspierania prawidłowych wzorców i postaw człowieka. Aby skutecznie działać chcemy wzmocnić relację ze społecznością lokalną poprzez   organizowanie spotkań, wydarzeń kulturalnych, które już wpisały się w tradycję miasta Kielce. Chcemy by te wydarzenia były na wysokim poziomie organizacyjnym i artystycznym dlatego pragniemy doposażać nasze zasoby techniczne by sprostać wymaganiom konkurencyjności oraz możliwość oszczędzenia kosztów wynajmu z firm zewnętrznych. Pozwoli to  również na rozwój naszych członków stowarzyszenie by stawało się jeszcze bardziej renomowaną organizacją i zyskiwało coraz większe  zaufanie społeczności. Niezbędna jest w tej kwestii dobra współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami. Współpraca pozwoli na wymianę doświadczeń i zasobów oraz na realizację wspólnych projektów.

By aktywnie działać na rzecz edukacji społecznej i budowania wartości moralnych. Stowarzyszenie chce organizować fora, szkolenia, warsztaty oraz konferencje na tematy związane z rozwojem człowieka, radzenia sobie z kryzysami, szukania zasobów. Do współpracy przy organizacji wydarzeń zapraszamy renomowanych ekspertów z różnych dziedzin.

Duży nacisk kładziemy również w swoich przyszłych działaniach na aktywną promocje korzystając z mediów społecznościowych, lokalnych mediów czy stron internetowych. Mając w swoim zespole osoby, które działają w grafice pragniemy wesprzeć nasze zasoby i zadbać o odpowiedni poziom przeszkolenia osób zajmujących się promocją. Dzięki temu zwiększy się  liczba osób które będą miały świadomość istnienia stowarzyszenia i jego misji. Wzmocni to naszą markę i pozwoli na zwiększenie grupy odbiorców.