Przejdź do treści

Zrealizowane projekty

Diecezjalne Spotkanie Młodych w Wiślicy – WARSZTATY

W ramach konkursu: Prawda Dobro Piękno – łączy nas kultura III edycja ogłoszonym przez: Stowarzyszenie Muza Dei.

Zadanie projektowe będzie realizowane podczas cyklicznego Spotkania Młodych w Wiślicy. Planuje się jego realizację w dniu 17 czerwca 2023r. w 3 częściach: warsztatowej, piknikowej i koncertowej, jako całodniowe spotkanie młodych ludzi. Realizacja zadania będzie polegać na przeprowadzeniu 2 bloków tematycznych warsztatów dla młodych ludzi.

Od 2 lat ta forma cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem młodych ludzi i liderów grup, którzy chętnie w nich uczestniczą. Każdy z warsztatów prowadzony będzie przez specjalistów w swojej dziedzinie. W warsztatach wezmą udział młodzi ludzie, liderzy grup młodzieżowych oraz uczestnicy grup młodzieżowych po 20 osób w grupie panelowej. Warsztaty mają na celu zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności młodych ludzi będących liderami grup w całym województwie.

W ramach projektu zostaną zorganizowane dwa panele warsztatowe w następujących tematach:

 1. Warsztaty #RE(we)LACJE
  Celem głównym warsztatów jest rozwijanie kompetencji związanych z budowaniem relacji.
 2. Warsztaty #POWRÓTdoPRZESZŁOŚCI
  Warsztat poświęcony regionowi świętokrzyskiemu i promowaniu jego kultury i sztuki. Uczestnicy będą mogli wyrabiać rękodzieło, inspirując się twórczością regionalną.
 3. Warsztaty #(z)budujFORMĘ (GRUPA MĘSKA)
  Warsztat poświęcony wzmacnianiu formy fizycznej – tylko dla młodych mężczyzn. Uczestnicy poznają jak zadbać o swoje ciało poprzez ćwiczenia wzmacniające i rozwijające siłę fizyczną.
 4. Warsztaty #CIAŁOpozytywne (GRUPA ŻEŃSKA )
  Warsztat poświęcony wzmacnianiu. Młodzi ludzie uzyskają wskazówki  jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna jak również jak w prawidłowy sposób postrzegać swoje ciało.
 5. Warsztaty #mjuzikREJ
  Warsztat ma na celu rozwijanie umiejętności muzycznych.
 6. Warsztaty #JIVE
  Warsztaty mają na celu rozwój umiejętności tanecznych oraz poruszania się. Dzięki uczestnictwu w warsztacie odbiorcy projektu będą mieli możliwość odkrycia pasji tańca Warsztaty przeznaczone będą dla osób o wszystkich poziomach umiejętności.

Każdy z warsztatów będzie trwał 4 godziny.

„Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”

Zadanie 2 – Podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego i finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym „#znajdźMOC”  w ramach konkursu pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2023 roku. – 22.05.2023 – 30.06.2023.

Zadanie projektowe będzie realizowane podczas cyklicznego Spotkania Młodych w Wiślicy. Planuje się jego realizację w dniu 17 czerwca 2023r. w 3 częściach: warsztatowej, piknikowej i koncertowej, jako całodniowe spotkanie młodych ludzi. 
Realizacja zadania będzie polegać na przeprowadzeniu 2 bloków tematycznych warsztatów dla młodych ludzi. Od 2 lat ta forma cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem młodych ludzi i liderów grup, którzy chętnie w nich uczestniczą. Każdy z warsztatów prowadzony będzie przez specjalistów w swojej dziedzinie. W warsztatach wezmą udział młodzi ludzie, liderzy grup młodzieżowych oraz uczestnicy grup młodzieżowych po 20 osób w grupie panelowej. Warsztaty mają na celu zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności młodych ludzi będących liderami grup w całym województwie. W ramach projektu zostaną zorganizowane dwa panele warsztatowe w następujących tematach:

 1. Warsztat #eduSEKS – poświęcony dojrzewaniu i rozwojowi seksualnemu młodych ludzi.
 2. Warsztat #KADRYnaLUZIE – mający na celu rozwój umiejętności fotograficznych.

Każdy warsztat będzie trwał 4 godziny.

I. Podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego i finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym  „Wiem więcej, wzrastam piękniej”. – 15.06.2022 – 30.11.2022.

W dniu 18.06.2022 zorganizowane zostały warsztaty dla młodych odbiorców projektu w 5 grupach tematycznych: „RELACJE – UDANE CZY UDAWANE?”, „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE – CZY NAPEWNO?”, „GROSZ DO GROSZA”, „JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ”, „WYTAŃCZ SIEBIE”. Każdy z warsztatów miał za zadanie rozwijać grupy młodzieżowe i służyć budowaniu przestrzeni młodzieżowych grup oraz grup liderskich:

Warsztaty prowadzone były przez specjalistów w danych zakresach tematycznych. Wszystkie warsztaty odbyły się w Szkole Podstawowej w Wiślicy. 

Każdy z warsztatów trwał 4 godziny (od godziny 10.00 do 14.00).

II. NIE BÓJ SIĘ ODKRYWAĆ SIEBIE – 4.05.2022 – 30.11.2022.

W ramach realizacji projektu w dniu 11 czerwca 2022r. odbyły się całodniowe warsztaty „Medytacja drogą do spokoju duszy i ciała”. Stosowanie medytacji regularnie zmienia sposób radzenia sobie z obciążeniami, jest skuteczną techniką, zalecaną do stosowania po urazach psychicznych takich jak trauma. Warsztaty poprowadził Daniel Wojda (twórca i założyciel wspólnoty medytacyjnej Pogłębiarka, vloger, podróżnik ale również teolog z ogromnym doświadczeniem praktyki w duchowości ignacjańskiej). Grupą odbiorczą warsztatu medytacyjnego było 50 młodych ludzi w wieku od 14 do 25 lat z województwa świętokrzyskiego. Warsztaty odbyły się w Zespole Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki w Kielcach i trwały cały dzień.  Uczestnicy mieli zapewniony obiad, poczęstunek z przerwą kawową, materiały informacyjne. Spotkanie miało charakter edukacyjno – warsztatowy. 

III. WYBIERZ ZDROWIE” – 01.05.2020 – 30.09.2020.

”Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.