Przejdź do treści

Projekty

Stowarzyszenie Dwa Przymierza od początku swojego działania zrealizowało następujące projekty:

  1. ”Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – pn. : WYBIERZ ZDROWIE” – 01.05.2020 – 30.09.2020

 

Aktualnie realizowane projekty:

  1. Podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego oraz finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym „Wiem więcej, wzrastam piękniej„.
  2. Nie bój się odkrywać siebie„.