Przejdź do treści

Projekty

Stowarzyszenie Dwa Przymierza od początku swojego działania zrealizowało następujące projekty:

 • WYBIERZ ZDROWIE” – 01.05.2020 – 30.09.2020.
  ”Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
 • NIE BÓJ SIĘ ODKRYWAĆ SIEBIE – 4.05.2022 – 30.11.2022.

  W ramach realizacji projektu w dniu 11 czerwca 2022r. odbyły się całodniowe warsztaty „Medytacja drogą do spokoju duszy i ciała”. Stosowanie medytacji regularnie zmienia sposób radzenia sobie z obciążeniami, jest skuteczną techniką, zalecaną do stosowania po urazach psychicznych takich jak trauma. Warsztaty odbyły się w auli Zespołu Szkół Katolickich im. Stanisława Kostki w Kielcach. Warsztaty poprowadził Daniel Wojda (twórca i założyciel wspólnoty medytacyjnej Pogłębiarka, vloger, podróżnik ale również teolog z ogromnym doświadczeniem praktyki w duchowości ignacjańskiej). Grupą odbiorczą warsztatu medytacyjnego było 50 młodych ludzi w wieku od 14 do 25 lat z województwa świętokrzyskiego. Warsztaty odbyły się w Zespole Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki w Kielcach i trwały cały dzień.  Uczestnicy mieli zapewniony obiad, poczęstunek z przerwą kawową, materiały informacyjne. Spotkanie miało charakter edukacyjno – warsztatowy. 

  Każdy z warsztatów trwał 4 godziny (od godziny 10.00 do 14.00).

 • Podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego i finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym  „Wiem więcej, wzrastam piękniej”. – 15.06.2022 – 30.11.2022
  W dniu 18.06.2022 zorganizowane zostały warsztaty dla młodych odbiorców projektu w 5 grupach tematycznych: „RELACJE – UDANE CZY UDAWANE?”, „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE – CZY NAPEWNO?”, „GROSZ DO GROSZA”, „JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ”, „WYTAŃCZ SIEBIE”. Każdy z warsztatów miał za zadanie rozwijać grupy młodzieżowe i służyć budowaniu przestrzeni młodzieżowych grup oraz grup liderskich:

  Warsztaty prowadzone były przez specjalistów w danych zakresach tematycznych. Wszystkie warsztaty odbyły się w Szkole Podstawowej w Wiślicy. 

  Każdy z warsztatów trwał 4 godziny (od godziny 10.00 do 14.00).